Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2

Nová internetová stránka obce Veľký Blh

tel.: 047/58 120 70            mail: ocu@velkyblh.sk           starosta@velkyblh.sk              0903 552 324

  IČO: 00319198                   DIČ: 2021230530                  IBAN: SK75 0200 0000 0012 6437 2451

Pre pracovníkov obce vo všeobecnosti platí tvar e-mailovej adresy: meno.priezvisko@velkyblh.sk 


 

Úradná tabuľa obce

Pozvánka na valné zhromaždenie pozemkového spoločenstva

Zverejnené 12.5.2017 -O. A.- Vyprší o 23 dní.


 

Opatrenia zamerané na predchádzanie zaburinenia pozemkov Verejná vyhláška

Zverejnené 28.4.2017 -O. A.- Vyprší o 38 dní.


 

Nájomná zmluva - dom smútku - pred schválením OZ

Zverejnené 13.4.2017 -T. Cs.-


 

Dodatok č. 1 k VZN č. V2013-2 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni

Zverejnené 13.1.2017 -V. T.-


 

VZN obce Veľký Blh č. V2016-3 o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom a zneškodňovanie kalov zo septikov

Zverejnené 16.12.2016 -V. T.-


 

VZN obce Veľký Blh č. V2016-2 o určovaní súpisných a orientačných čísiel na území obce Veľký Blh

Zverejnené 16.12.2016 -V. T.-


 

Návrh rozpočtu

Zverejnené 29.11.2016 -V. T.-


 

Dodatok č. 3 k VZN obce Veľký Blh č. 2/2009 o verejnom poriadku na území obce Veľký Blh

Zverejnené 29.11.2016 -V. T.-


 

VZN obce Veľký Blh č. V2016-1 o určení miesta a času zápisu detí do 1. ročníka ZŠ

Zverejnené 29.11.2016 -V. T.-


 

Zámer prenájmu nehnuteľného majetku obce

Zverejnené 29.11.2016 -V. T.-


 

Voľné pracovné miesto - samostatný odborný referent obce

Zverejnené 21.11.2016 -V. T.-


 

Návrh dodatku č. 3 k VZN o verejnom poriadku

Zverejnené 8.11.2016 -V. T.-


 

PHSR na obdobie 2016 -2022

Zverejnené 8.7.2016 -V. T.-


 

Záverečný účet - 2015

Zverejnené 16.3.2016 -O. A.-


 

VZN o miestnej dani za ubytovanie

Zverejnené 16.2.2016 -V. T.-


 

Vyhradenie pôsobnosti obce - výrub drevín

Zverejnené 12.1.2016 -O. A.-


 

Rozpocet obce na rok 2016

Zverejnené 23.12.2015 -V. T.-


 

Utvorenie volebného okrsku a určenie volebnej miestnosti

Zverejnené 8.12.2015 -V. T.-


 

Schválenie zámeru predaja majetku obce

Zverejnené 2.12.2015 -V. T.-


 

Návrh Dodatku č. 1 k VZN za odpady č. V2013-4

Zverejnené 27.11.2015 -V. T.-


 

Návrh VZN o miestnej dani za ubytovanie

Zverejnené 27.11.2015 -V. T.-


 

Rozsah hodnoteniaRegionálna integrovaná územná stratégia (RIÚS) BBSK

Zverejnené 28.7.2015 -V. T.-


 

Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce

Zverejnené 17.6.2015 -V. T.-


 

Záverečný účet obce 2014

Zverejnené 8.6.2015 -E. F.-


 

Aktuálne oznamy

Upozornenie !!! - Jarné vypaľovanie trávnatých porastov

Zverejnené 7.3.2017 -O. A.- Vyprší o 8 dní.


 

Daň z nehnuteľností po dedičskom konaní

Zverejnené 23.6.2016 -V. T.-


 

Upozornenie polície

Zverejnené 22.10.2015 -O. A.-


 

Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra

Zverejnené 17.6.2015 -V. T.-


 

Nenašli sa žiadne akcieMagyar verzió
Úvodná stránka