Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Daň za psa

Daň za psa
Popis
  • Daňovník je povinný písomne oznámiť vznik a zánik daňovej povinnosti na vecne príslušnom oddelení Obecného úradu vo Veľkom Blhu do 30 dní od vzniku a zániku daňovej povinnosti. Pri vzniku daňovej povinnosti Obec Veľký Blh vyrubí daň rozhodnutím. Vyrubená daň je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia a to v hotovosti do pokladne Obecného úradu vo Veľkom Blhu alebo na účet Obce Veľký Blh vedeného vo VÚB a.s., č.ú.: 1264372451/0200  VS: (podľa rozhodnutia), KS: 0558. Ak daňová povinnosť vzniká v priebehu zdaňovacieho obdobia, výška dane bude stanovená ako pomerná časť dane na zdaňovacieho obdobia.
Doklady
  • Doklad preukazujúci nadobudnutie psa, predaj psa, očkovací preukaz, potvrdenie veterinárneho lekára o utratení psa.
Miesto
  • Obecný úrad Veľký Blh, Družstevná 354, miestnosť 1. kontaktu 
Kontakt
Poplatok
  •  5,00 € / pes, ZŤP -  1. pes oslobodený
Doba vybavenia
  • Zvyčajne na počkanie, max. 30 dní
Formuláre
  •  Ohlásenie daňovej povinnosti za psa
Legislatíva

 

Nová povinnosť pre majiteľov psov, mačiek a fretiek

- povinné čipovanie

Podľa nového zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti od. 1. 11. 2011 platí pre všetky novonarodené spoločenské zvieratá (psy, mačky a fretky) povinnosť označenie čipom.  Pre spoločenské zvieratá, ktoré sa narodili pred 1. 11.  2011 platí dvojročné prechodné obdobie počas ktorého musia byť začipované, pretože od 30. septembra 2013 bude táto povinnosť už platiť BEZ VÝNIMKY pre všetky spoločenské zvieratá. Dvojročná výnimka sa nevzťahuje  na psy, mačky a fretky narodené do 31. októbra 2011, KTORÉ SA UVÁDZAJÚ NA TRH, PREVÁDZAJÚ SA DO VLASTNÍCTVA ALEBO DRŽBY INEJ OSOBY.

Viac tu: http://www.veterinarna-ambulancia.sk/news/nova-povinnost-pre-majitelov-psov-maciek-a-fretiek-povinne-cipovanie-/

Štátna veterinárna a potrvinová správa Slovenskej republiky


 

Regionálna rozvojová agentúra

dnes je: 21.10.2019

meniny má: Uršuľa

podrobný kalendár

webygroup
Magyar verzió
ÚvodÚvodná stránka