Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Daň za užívanie verejného priestranstva

Daň za užívanie verejného priestranstva

Popis

Predmetom dane za užívanie verejného priestranstva je osobitné užívanie verejného priestranstva.
Verejným priestranstvom na účely tohto nariadenia sú verejnosti prístupné pozemky vo vlastníctve Obce Veľký Blh. Pre účely tohto nariadenia sa verejným priestranstvom na území obce ďalej považujú najmä nasledovné nehnuteľnosti vo vlastníctve Obce Veľký Blh:

 1. miestne cestné komunikácie v celej ich dĺžke a v šírke,
 2. vybudované chodníky, prípadne aj upravené plochy pre chodenie obyvateľov na celom území obce,
 3. verejné priestranstvá na území obce, a to:
 •    nezastavané plochy,
 •    zelené plochy medzi chodníkmi a komunikáciami,
 •    parkoviská,
 •    námestia,
 •    všetky neknihované parcely v intraviláne,
 •    vydláždené prípadne aj inak upravené plochy.
 1. d/ na účely tohto nariadenia sa za verejné priestranstvo nepovažujú nehnuteľnosti-pozemky, ktoré Obec prenajala podľa osobitných predpisov.

Osobitným užívaním verejného priestranstva pre účely tohto nariadenia sa rozumie najmä:

 1. umiestnenie predajného zariadenia a zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb – napr. predajný stánok, zariadenie na poskytovanie dočasných reštauračných služieb, napr. letná terasa, a pod.,
 2. umiestnenie stavebného zariadenia – napr. lešenie, oplotenie, zariadenie staveniska, UNIMO bunky, montážna plošina, a pod.,
 3. umiestnenie zariadenia cirkusu,
 4. umiestnenie zariadenia lunaparku a iných atrakcií,
 5. umiestnenie skládky – napr. skládka stavebného materiálu, skládka sutiny, kameňov, zeminy,
 6. umiestnenie prenosnej garáže – sklápacie garáže, betónové garáže,
 7. umiestnenie veľkoobjemového kontajnera,
 8. využitie verejného priestranstva na umiestnenie hnuteľnej veci slúžiacej na reklamné, propagačné účely a hnuteľnej veci umiestnenej v rámci predvolebnej kampane alebo iného podujatia organizovaného politickými stranami a hnutiami (napr. tribúna), hnuteľnej veci slúžiacej pre účely ambulantného predaja (napr. príves, karavan, predajný stôl, motorové vozidlo, prenosné informačné zariadenie pred alebo v blízkosti prevádzkových jednotiek a pod.),
 9. trvalé parkovanie vozidla mimo stráženého parkoviska. Trvalým parkovaním sa rozumie využitie verejného priestranstva na vyhradené parkovacie miesto alebo súvislé státie na tom istom mieste pre určité vozidlo alebo vozidlá právnickej alebo fyzickej osoby.
Doklady
 •  
Miesto
 • Obecný úrad Veľký Blh, Družstevná 354, 980 22  Veľký Blh
Kontakt
Poplatok

Správca dane stanovuje nasledovnú sadzbu dane za užívanie verejného priestranstva za každý aj začatý m2 osobitne užívaného verejného priestranstva a každý aj začatý deň nasledovne:
a) 0,20 EUR pre účely:
- ambulantného predaja občerstvenia, resp. ambulantnej pohostinskej činnosti s podávaním alkoholických nápojov
- pre účely ambulantného predaja potravinárskych výrobkov, ovocia, zeleniny a poskytovania občerstvenia, resp. pohostinskej činnosti bez podávania alkoholických nápojov, gaštanov, kvetov, tekvicových jadierok, vianočných stromčekov
- na poskytovanie ambulantných služieb (napr. brúsenie nožov, nožníc a nástrojov, oprava dáždnikov, oprava a čistenie obuvi, kľúčové služby, čistenie peria a pod.)
- pre ambulantný predaj (napr. knihy, časopisy, žreby, noviny, obrazy, umiestnenie stojanov s tovarom pred prevádzkovú jednotku, drobné umelecké predmety a drobné remeselné výrobky, sezónny a propagačný predaj)
b) 0,05 EUR za celoročné užívanie verejného priestranstva pred trvalou prevádzkovou jednotkou (napr. letná terasa, stojan na bicykle a pod
c) 0,04 EUR za užívanie verejného priestranstva, od 31. dňa, na skládku, umiestnenie ostatných stavebných a iných zariadení, stavbárske lešenie, stavebný materiál, palivá, veľkoobjemové kontajnery.

Doba vybavenia
 • Zvyčajne na počkanie, max. 30 dní
Formuláre
 •  
Legislatíva

 


 

Regionálna rozvojová agentúra

dnes je: 14.10.2019

meniny má: Boris

podrobný kalendár

webygroup
Magyar verzió
ÚvodÚvodná stránka