Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

História OcÚ

Obecný úrad sídli na Družstevnej ulici v budove, ktorá bola postavená v roku 1972. V súčasnosti je moderne a účelne zariadená, nachádza sa tu aj obradná sieň. Obec je matričným obvodom okolitých obcí.
     Z minulosti Obecného úradu (Miestny národný výbor)
1964 - prvým zvoleným predsedom MNV bol Ján Koleszár, tajomník András Gesko. V tomto roku sa začala výstavba miestneho kúpaliska, úprava ciest, verejné osvetlenie a časť vodovodu na ul. Družstevnej.
     Koncom 70-tych rokov sa začína v akcii „Z“ stavba kultúrneho domu, základnej školy a Domu služieb.
1973 – kultúrny dom a budova základnej školy odovzdané do užívania
1974 – bol postavený a do užívania odovzdaný športovo-futbalový areál pod vedením predsedu TJ Tibora Csúra st.
1981 – do Domu služieb bola umiestnená pošta, pobočka VÚB, kaderníctvo a krajčírstvo 1986-1986-1994 – ako predseda MNV pôsobí vo funkcii Mgr. Pavel Jačmeník. V týchto rokoch bol uvedený do prevádzky Dom smútku, verejný vodovod a začalo sa s výstavbou čističky odpadových vôd
1994 – do funkcie starostu bol zvolený Tibor Csúr st., zástupcom starostu sa stal Karol Kresnye
1995 – začína sa plynofikácia obce a v tomto roku bolo obci delimitované i zdravotné stredisko s obvodným lekárom, pediatričkou, zubárkou a gynekologičkou.
1998 – 2006 - starostkou obce bola Mgr. Dana Cochová. Pokračovalo sa v plynofikácií obce a budovaní kanalizácie. Zrealizovaná bola zmena technológie čističky odpadových vôd, rekonštrukcia kultúrneho domu prebiehala v niekoľkých etapách (výmena strechy a vnútornej izolácie sály, zavedenie plynového kúrenia).
2005 – dokončená rekonštrukcia telocvične ZŠ. V malom parku pri Dome smútku bol postavený pomník na pamiatku padlých a odvlečených I. a II. svetovej vojny.
2006 – odhalená pamätná tabuľa Istvána Gyöngyösiho významného básnika barokovej literatúry, na stene kultúrneho domu

2007:

 • Do funkcie starostu obce Veľký Blh bol zvolený Tibor Csúr ml.,
 • Úprava cintorína a digitalizovanie hrobových miest,
 • Vybavenie listov vlastníctva pre väčšinu obecných nehnuteľností

2008:

 • Kanalizácia a ČOV II v Veľký Blh – Envirofond SR

2009:

 • Kanalizácia a ČOV II v Veľký Blh – Envirofond SR

2010:

 • Kanalizácia a ČOV II v Veľký Blh – Envirofond SR
 • Prestavba strechy z plochej na trapézový plech na dome služieb, materskej školy a na časti kultúrneho domu

2011:

 • Rekonštrukcia miestnych komunikácií, chodníkov a úprava verejných priestranstiev v obci za podpory Európskej únie a Európskeho fondu regionálneho rozvoja, na ulici Slobody boli vybudované chodníky a nová autobusová zastávka a pri Zdravotnom stredisku bolo postavené priestranné parkovisko

2012:

 • Rekonštrukciu autobusových zastávok v obci Veľký Blh, na uliciach Mieru, Družby a 2x SNP z fondu pre rozvoj vidieka
 • Začatá čiastočná rekonštrukcia MŠ a to výmenou klasických okien za plastové
 • Rekonštrukcia sociálnych zariadení v základnej škole

2013:

 • Začiatok budovania kamerového systému na prevenciu kriminality v obci, postupne bolo umiestnených 14 kamier po celej obci pre kompletné sledovanie diania v obci
 • Výmena okien za plastové na budove základnej školy
 • Na budovu kultúrneho dumu, domu služieb a na budovu základnej školy boli namontované snežné zábrany
 • DHZ – obnovenie fungovania
 • Deň detí

2014:

 • Maškarný ples pre deti
 • Účasť na 80. narodeninových oslavách nášho čestného občana Rudolfa Schustera
 • Na ulici Družby a Slobody boli postavené a do užívania odovzdané 2 detské ihriská spolufinancované z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka
 • V tomto roku bola realizovaná výstavba ďalšej etapy splaškovej kanalizácie v obci Veľký Blh
 • Výmena vyhrievacích telies v budove základnej školy
 • Úprava terénu v cintorínoch
 • Deň detí
 • Prestavba kotolne základnej školy na obecné dielne, sklady a kanceláriu

2015:

 • Maškarný ples pre deti
 • Pre skvalitnenie a zefektívnenie poskytovania zdravotnej starostlivosti Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky so spoluprácou Európskej únie poskytlo financie na rekonštrukciu zdravotného strediska v obci Veľký Blh s kompletnou aj prístrojovou výbavou všetkých lekárov
 • Za podpory z Ministerstva vnútra SR sa v tomto roku prebral a do užívania odovzdal protipovodňový vozík v Banskej Bystrici

2016:

 • Maškarný ples pre deti
 • DHZO – zásah pri povodniach
 • Pokračovanie výstavby splaškovej kanalizácie
 • Ministerstvo vnútra SR poskytlo financie a do užívania sa odovzdalo hasičské vozidlo IVECO CAS 15
 • Vatra pri príležitosti oslobodenia
 • DHZ – previerky pripravenosti
 • Mýtne obce – súťaž detí v Budapešti
 • Oprava chodníkov na ul. Družstevnej
 • Deň detí
 • Začiatok rekonštrukcie terasy pri dome smútku s finančnou podporou Banbini Senza Frontiere n.o., Taliansko
 • Detské ihrisko na dvore základnej školy
 • Ďalšia etapa kanalizačnej stoky na ul. SNP
 • DHZO – zásah pri požiari v Uzovskej Panici

2017:

 • Maškarný ples pre deti
 • Hasičský ples
 • rekonštrukcia Materskej školy, budova bola zateplená, namaľovaná, bola znížená energetická náročnosť budovy, vymenené svietidlá a bol kompletne vymenený vykurovací systém v budove.
 • Vatra pri príležitosti oslobodenia
 • DHZ – previerky pripravenosti
 • Deň detí
 • DHZO – taktické cvičenie - Krokava
 • Deň seniorov
 • Mikuláš s „Bambini Senza Frontiere“, Taliansko

2018:

 • Nový rok s „Bambini Senza Frontiere“, Taliansko
 • Prestavba obecnej budovy na Hsičskú zbrojnicu (II. Etapa) za finančnej podpory Ministerstva vnútra SR.
 • Účasť na dobročinnom večierku v CORMONS, Taliansko

 


 

Regionálna rozvojová agentúra

dnes je: 21.10.2019

meniny má: Uršuľa

podrobný kalendár

webygroup
Magyar verzió
ÚvodÚvodná stránka