Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Kancelária TSP

činnosti Terénnej sociálnej práce (TSP)

Národný projekt Terénna sociálna práca v obciach I sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

 

Terénna sociálna práca sa v našej obci začala vykonávať na základe účasti v národnom projekte Terénna sociálna práca v obciach I realizovanom Implementačnou agentúrou MPSVR SR www.ia.gov.sk, vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje www.esf.gov.sk.

 

Zámerom projektu je zlepšenie sociálnej situácie ľudí ohrozených sociálnym vylúčením prostredníctvom zabezpečenia terénnej sociálnej práce za pomoci terénnych sociálnych pracovníkov a terénnych pracovníkov poskytujúcich pomoc obyvateľom obce, ktorí sa ocitli v sociálnej a hmotnej núdzi, nezamestnaným, rodinám s malými deťmi a seniorom s osobitným zreteľom na segregované a sociálne vylúčené komunity. Cieľom je zvýšenie účasti najviac znevýhodnených a ohrozených osôb na živote  spoločnosti, zlepšenie ich možností vstupu na trh práce, zlepšenie prístupu k poskytovaným službám a komplexná integrácia do spoločnosti.  

 

•          Zmluva o spolupráci číslo N20160127005

•          Začiatok realizácie národného projektu Terénna sociálna práca v obciach I : 1.2.2016

•          Ukončenie realizácie národného projektu Terénna sociálna práca v obciach I: september 2019

 

Terénnu prácu v súčasnosti zabezpečujú títo zamestnanci/zamestnankyne našej obce:

Terénna sociálna pracovníčka/pracovník: Bc. Monika Sendreiová

Terénna pracovníčka/pracovník: Alžbeta Šimonová

E- mail: monika.sendreiova@velkyblh.sk

E- mail: alzbeta.simonova@velkyblh.sk

Tel. kontakt:.0911 596 700

Adresa kancelárie: Družby 423, 980 22  Veľký Blh

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cieľovou skupinou TSP sú hlavne znevýhodnené skupiny obyvateľstva – sociálne odkázaní, dlhodobo nezamestnaní mladí ľudia.

     Hlavným cieľom je zvýšiť informovanosť,  ktorá vedie k vyriešeniu rôznych problémov. Aktivity smerujú k skvalitneniu životnej úrovne,  k vytvoreniu podmienok pre plnohodnotný spoločenský a kultúrny rozvoj cieľovej skupiny a na zlepšenie medziľudských vzťahov. Klienti majú možnosť si nadobudnúť nové počítačové, komunikačné zručnosti, vyhľadávanie voľných pracovných miest na území Slovenska ako aj v zahraničí pomocou internetu.

     Tieto aktivity riadia terénne sociálne pracovníčky, ktoré spolupracujú s rôznymi štátnymi a neštátnymi inštitúciami. Sú nápomocní pri riešení rôznych problémoch:

  • riešenie zadlženosti – hľadanie možnosti ako sa vyhnúť pred exekučným vymáhaním
  • písanie rôznych návrhov, odvolávaní, žiadosti o splátkový kalendár, žiadosti o prijatie do zamestnania, životopisy
  • pomoc pri vyplňovaní rôznych žiadostí a tlačív, poradenstvo pri vyplňovaní poštových poukážok
  • poradenstvo pri uplatnení nároku na sociálne dávky a rôznych kompenzačných príspevkov od štátu
  • sprevádzanie klientov a tlmočenie na príslušných inštitúciách
  • spolupracujú s vedením miestnej ZŠ a MŠ
  • spolupracujú s rodičmi školopovinných detí pri zanedbávaní školskej dochádzky
  • spolupracujú s detskou lekárkou pri riešení povinných očkovaní detí
  • organizujú zber nosených vecí, ktoré rozdávajú sociálne slabším rodinám

 

Regionálna rozvojová agentúra

dnes je: 24.10.2019

meniny má: Kvetoslava

podrobný kalendár

webygroup
Magyar verzió
ÚvodÚvodná stránka