Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Knižničný poriadok

Knižničný poriadok

 


 

 1. Knižničný poriadok Obecnej knižnice vo Veľkom Blhu, ktorého súčasťou je Výpožičný poriadok, upravuje vzájomné vzťahy knižnice a jej používateľov.
 2. Knižnica zabezpečí uverejnenie knižničného a výpožičného poriadku na viditeľnom mieste vo svojich priestoroch.
 3. Obecná knižnica je verejnou knižnicou obce. Jej zriaďovateľom je obec, obecné zastupiteľstvo a starosta obce.
 4. Základným poslaním knižnice je prostredníctvom knižnično-informačných technológií a služieb zabezpečovať slobodný prístup k informáciám šíreným na všetkých druhoch nosičov, vrátane miestnych a regionálnych informácií a v rámci knižničného systému koordinovať, budovať, ochraňovať a sprístupňovať.
 5. Knižnica poskytuje svoje služby na adrese:  ul. Kúpeľná 163, 980 22  Veľký Blh.  Výpožičné hodiny v piatok od 13:00 hod. do 16:00 hodiny.
 6. Knižničný fond tvoria: knihy, periodiká a hudobniny. Fondy a zariadenia sú majetkom obce. Používateľ je povinný ich chrániť a nesmie ich poškodzovať.
 7. Knižnica poskytuje základné a špeciálne služby. Základné služby: absenčné a prezenčné výpožičky, predlžovanie výpožičnej lehoty, poskytovanie ústnych faktografických a bibliografických informácií. Špeciálne služby: rezervovanie požadovaných dokumentov, medziknižničné výpožičné služby, písomné spracovanie rešerše, sprístupňovanie elektronických vzdelávacích programov. Špeciálne služby môžu byť spoplatnené podľa cenníka schváleného zriaďovateľom knižnice.
 8. Knižnica poskytuje služby na základe osobných písomných alebo telefonických požiadaviek používateľov, ako i podľa možnosti požiadaviek zaslaných elektrickou poštou.
 9. Knižnica diferencuje svoje služby podľa vekovej kategórií používateľov.
 10. Registrovaný požívateľ má na základe platného preukazu používateľa prístup do všetkých verejných priestorov knižnice.

     Práva a povinnosti používateľa knižnice

 1. Používateľ je povinný dodržiavať knižničný a výpožičný poriadok a riadiť sa pokynmi pracovníka knižnice.
 2. Používateľ je povinný odkladať tašky a oblečenie na vyhradenom mieste.
 3. Vo všetkých priestoroch zachováva ticho, poriadok a čistotu.
 4. Vstup do knižnice nie je povolený návštevníkom pod vplyvom alkoholu a iných omamných látok.
 5. V priestoroch knižnice je zakázané jesť, konzumovať alkohol a fajčiť.
 6. Z práva využívať služby knižnice je dočasne vylúčený používateľ, ktorý trpí nákazlivou chorobou, alebo používateľ, ktorý pre mimoriadne znečistenie odevu môže byť ostatným na obtiaž.
 7. Rodinní príslušníci požívateľa s nákazlivou chorobou sú povinní o tom informovať pracovníka knižnice, ktorý zabezpečuje dezinfekciu knižničných dokumentov.

 

    Registrácia požívateľa

Registrovaným používateľom sa môže stať:
     a./ Občan Slovenskej republiky
     b./ Občan, ktorý má trvalé alebo prechodné bydlisko v sídle knižnice.
Záujemca sa stane registrovaným používateľom knižnice vydaním Preukazu požívateľa. Podpísaním prihlášky nový používateľ vyjadruje súhlas k používaniu svojich osobných údajov. Knižnica sa zaväzuje pri spracovávaní osobných údajov dodržiavať ustanovenia  zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov. Knižnica upozorní používateľa pri zápise na knižničný a výpožičný poriadok.

     Preukaz požívateľa

 1. Preukaz sa vystavuje po zaplatení zápisného na základe rozhodnutia obecného zastupiteľstva a starostu obce.
 2. Deti do 15 rokov majú nárok na preukaz po podpísaní prihlášky rodičom alebo zákonným zástupcom.
 3. Platnosť preukazu používateľa sa obnovuje každý rok po zaplatení zápisného.
 4. Členstvo v knižnici a právo požívať jej služby zanikne: odhlásením, neobnovením členstva v novom kalendárnom roku, s hrubým porušovaním Výpožičného poriadku.
 5. Používateľ je povinný bezodkladne oznámiť knižnici zmenu mena, bydliska a vydanie nového občianskeho preukazu.
   

 

Regionálna rozvojová agentúra

dnes je: 14.10.2019

meniny má: Boris

podrobný kalendár

webygroup
Magyar verzió
ÚvodÚvodná stránka