Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Ohlásenie drobnej (doplnkovej) stavby

Ohlásenie drobnej (doplnkovej) stavby

 

Popis V prípade, že žiadosť nebude úplná, nebude poskytovať dostatočné podklady pre posúdenie, stavebný úrad vyzve žiadateľa na jej doplnenie, kde bude stanovená lehota na doplnenie. Drobnú stavbu možno začať až po doručení písomného súhlasu obecního úradu, že k úpravám nemá námietky. Stavebník môže uskutočňovať ohlásenú drobnú stavbu do 2 rokov odo dňa jeho doručenia stavebníkovi, pokiaľ stavebný úrad neurčí inak.
Doklady
  • výpis z katastra nehnuteľností
  • súhlas všetkých spoluvlastníkov, pokiaľ nie sú všetci aj stavebníkmi
  • snímka z katastrálnej mapy
  • jednoduchý výkres drobnej stavby
  • prehlásenie stavebného dozora resp. zhotoviteľa
  • pri drobnej stavbe prípojky: vyjadrenie správcov sietí SPP LC, SSE RS, VEOLIA RS, Telekom LC
  • vyjadrenie vlastníkov susedných nehnuteľností
Miesto Obecný úrad Veľký Blh, Družstevná 354, miestnosť 1. kontaktu
Kontakt p. Asztalosová, tel.: 047/5812070, e-mail: kontakt@velkyblh.sk
Poplatok
  • Fyzické osoby - 10,- €
  • Právnické osoby - 30,- €
Doba vybavenia Zvyčajne 2-5 pracovných dní, max. 30 dní od podania žiadosti
Formuláre Ohlásenie drobnej stavby
Legislatíva zákon č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov

 


 

Stavebný úrad

ST-01 Ohlásenie drobnej stavby
 st-01 Drobna stavba.pdf (217.8 kB) (217.8 kB)

ST-02 Ohlásenie stavebných úprav
 ST-02 Ohlásenie stavbnej úpravy.pdf (219.6 kB) (219.6 kB)

ST-03 Ohlásenie udržiavacích prác
 ST-03 Ohlasenie udrziavacich prac.pdf (219 kB) (219 kB)

ST-04 Žiadosť o zmenu stavby pred jej dokončením
 ST-04 Ziadost o zmenu stavby pred jej dokoncenim.pdf (215.7 kB) (215.7 kB)

ST-05 Vyjadrenie suseda k drobnej stavbe
 vyjadrenie suseda k DS.pdf (175.8 kB) (175.8 kB)

ST-06 Žiadosť o určenie súpisného alebo orientačného čísla
 ST-06_Ziadost_o_urcenie_supisneho_alebo_orientacneho_cisla_2015 (1).pdf (385.5 kB) (385.5 kB)

ST-07 Žiadosť o zmenu súpisného alebo orientačného čísla
 ST-07_Zidost_o_zmenu_supisneho_cisla_2015.pdf (348.2 kB) (348.2 kB)

ST-08 Žiadosť o prekopávkové povolenie ....
 ST_08_Prekopavkove_povolenie.pdf (267.9 kB) (267.9 kB)

Vyjadrenie spoluvlastníka k DS
 vyjadrenie_spoluvlastníka_k_ds (1).pdf (178.4 kB) (178.4 kB)

Určenie adresného bodu
 urcenie adresneho bodu.pdf (228.5 kB) (228.5 kB)

Regionálna rozvojová agentúra

dnes je: 24.5.2019

meniny má: Ela

webygroup
Magyar verzió
ÚvodÚvodná stránka