Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

tel.: 047/58 120 70            mail: ocu@velkyblh.sk           starosta@velkyblh.sk              0903 552 324

  IČO: 00319198                   DIČ: 2021230530                  IBAN: SK75 0200 0000 0012 6437 2451

Pre pracovníkov obce vo všeobecnosti platí tvar e-mailovej adresy: meno.priezvisko@velkyblh.sk 


 

OZNAM k listu z Okresného úradu Ban. Bystrica, odbor starostlivosti o ŽP vo veci Regionálna integrovaná územná stratégia BBK, verzia 1.2 Vytlačiť
 

Vážení občania, v zmysle listu z Okresného úradu Banská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie vo veci "Regionálna integrovaná územná stratégia BBK, verzia 1.2" Vám oznamujeme, že tento strategický dokument bol práve zverejnený na webovej stránke obci a zároveň je možné do oznámenia nahliadnuť, robiť si z neho odpisy, výpisy, alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie na Obecnom úrade Veľký Blh. Toto oznámenie bude verejnosti sprístupnené po dobu 14 dní od jeho doručenia, t.j. do 6.12.2018.

Verejnosť môže svoje písomné stanovisko doručiť Okresnému úradu Banská Bystrica, odbor starostlivosti o ŽP do 6.12.2018.


 
 

Nenašli sa žiadne akcie

Zamestnanci Obecného úradu vo Veľkom Blhu v zmysle zákona č. 184/1999 Z.z. o používaní jazykov národnostných menšín v znení neskorších predpisov, podľa § 7b, ods.1 písm.a) komunikujú v ústnom aj  písomnom styku v jazyku národnostnej menšiny v jazyku maďarskom.

A Nagybalog-i községi hivatal alkalmazottai a 184/1999 törvény és annak későbbi rendeletei értelmében a 7b§, 1a) bekezdés alapján az ügyintézést úgy írásban mint szóban magyar nyelven, vagyis a kisebbségi nyelven is végzik.


 
Magyar verzió
ÚvodÚvodná stránka