Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Pohrebné združenie

POHREBNÉ PODPORNÉ ZDRUŽENIE NA SLOVENSKU Ústredie v Betliari
Zlatá ul. č. 134, 049 21 Betliar

Pohrebné podporné združenie je fungujúcim spolkom na Slovensku. Už od roku1928. K 31.12.2012 malo celkom 50.665 členov, v 213-ich odbočkách po celom Slovensku. Hlavným poslaním ustanovizne je vzájomná podpora členov, pomoc pri organizovaní dôstojného pohrebu zosnulého člena, a poskytovanie finančnej pomoci.

Vznik členstva:
Členom pohrebného podporného združenia /ďalej len PPZ/ sa môže stať občan SR vo veku od 18 do 55 rokov, na základe prihlášky. Pre nového člena je stanovené jednorazové zápisné, ktoré sa uhradí pri podpise prihlášky nasledovne:
- od 18 do 35 r. veku – bez zápisného
- od 36 do 45 r. veku – 5 euro
- od 46 do 55 r. veku – 10 euro
Od 1.4.2013 do 31.12.2013 nakoľko spolok oslavuje 85.výročie založenia, sa zápisné neplatí.
Členský príspevok,- výšku členského príspevku stanovuje Ústredie PPZ. Pre rok 2013 je výška príspevku 10,20 euro. Členské príspevky sa platia naraz za celý kalendárny rok do 30.6. daného roku.
Od 1. júla sa pripočítava 5% penále. 1. januára 2012 je možnosť platenia viacnásobného členského príspevku, a následne vyplácanie viacnásobnej pohrebnej podpory.
Viacnásobný členský príspevok môžu platiť už aj existujúci členovia Spolku, ale len do 55 rokov veku.
Vyplácanie pohrebnej podpory:
- do 1. roku členstva                   0,00 nevzniká nárok
- od 1. do 5 rokov členstva     100,00 euro
- od 5 do 10 rokov členstva    150,00 euro
- od 10 do15 rokov členstva   200,00 euro
- nad 15 rokov členstva          285,00 euro

Pri platení viacnásobného členského príspevku pohrebná podpora sa násobí násobkom, ktorý člen platí. Napr. pri 15 ročnom členstve, pri dvojnásobku členského je to 285x2 čiže 570 euro. Keby sa v budúcnosti zmenila výška pohrebnej podpory, tak sa vždy násobí aktuálna základná výška podpory podľa dĺžky členstva násobkom, ktorý člen platil.
     Nárok na podporu po zomrelom členovi sa musí uplatniť najneskoršie do jedného roka odo dňa úmrtia, alebo vyhlásenia za mŕtveho. Pri uplatnení na podporu je potrebné predložiť pokladníčke členskú knižku a úmrtný list. PPZ poskytuje podporu pozostalým  po členoch, ktorí si svoje členské povinnosti riadne plnili. Za pozostalých sa považujú manžel, manželka, deti, rodičia, blízki príbuzní, alebo aj osoby, ktoré zabezpečovali pohreb zomrelého člena a hradili výdavky spojené s pohrebom.
Zánik členstva: 
Členstvo v združení zanikne:
1/ Úmrtím  a likvidáciou pohrebnej podpory
2/ Vyhlásením za mŕtveho
3/ Vylúčením za porušenie podmienok, ktoré vyplývajú zo stanov organizácie
4/ Vylúčením člena pre jeho nezáujem o členstvo, neplatenie členského príspevku
5/ Dobrovoľným ukončením členstva
O vylúčení odbočka písomne  upovedomí člena. Odhlásení a vylúčení členovia nemajú nárok na vyplatenie už zaplateného zápisného a členských príspevkov.
Pohrebné podporné združenie – odbočka č. 180 vo Veľkom Blhu bola založená 1.2.1937 s počtom 20 členov.
Zakladajúci členovia: /menoslov vybraný z archívu a mená písané spôsobom, akým sa t. č. písali./
1/ Miko Jozef /14.1.1899/
2/ Kis Béla /26.11.1900/
3/ Seguly Gyula /15.8.1888/
4/ Seguly Gyuláné /15.8.1898/
5/ ozv. Ibos Gyuláné /1.12.1937/
6/ Hajn Lajos /28.1.1880/
7/ Hajn Lajosné /10.12.1880/
8/ id. Prónai István /20.8.1885/
9/ Molnár Izabella /15.12.1913/
10/ Hojda Jánosné /28.11.1891/
11/ Hojda Elek Istvánné /24.4.1879/
12/ Pál Ferencné /15.5.1884/
13/ Gyure Lajos /31.8.1897/
14/ Fodor József (bader) /7.10.1897/
15/ Hogyák István /7.2.1889/
16/ Vitko József /3.2.1886/
17/ Orosz András /19.3.1886/
18/ Bial István /2.8.1883/
19/ Fodor András /26.3.1897/
20/ Kiszlinger Árpádné /20.8.1900/

T. č. odbočka má 416 členov. Žiaľ v našej odbočke je klesajúca tendencia počtu členov, nakoľko ročne zomrie viac členov, ako sa nám podarí získať nových. Touto cestou by sme chceli osloviť tých občanov, ktorí zatiaľ nie sú členmi našej organizácie, aby sa zamysleli nad tým, že každý život raz končí, a nie je jedno, aký dôstojný odchod vieme zabezpečiť našim blízkym.

Funkcionármi odbočky sú: predseda       – Zlata Forgácsová
                                          pokladník      – Erika Ibosová
                                          revízor účtov – Jozef Fodor
Naša odbočka je otvorená aj pre záujemcov z okolitých obcí. Budeme radi, ak nás kontaktujú, a rozšíria naše rady. Bližšie informácie nájdete na webovej stránke – www.ppzbetliar.sk, na tel. č. PPZ Betliar 058 7983119, alebo Vám ich poskytnú funkcionári našej odbočky.

 

kontakt:
Erika Ibosová
Mieru 305
980 22  Veľký Blh
047/5696 193

 


 

Regionálna rozvojová agentúra

dnes je: 22.9.2019

meniny má: Móric

podrobný kalendár

webygroup
Magyar verzió
ÚvodÚvodná stránka