Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Poplatok za KO

MIESTNY POPLATOK ZA KOMUNÁLNE ODPADY A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY – FYZICKÉ A PRÁVNICKÉ OSOBY

Popis Ohlásenie o vzniku, zániku poplatkovej povinnosti, zmene nahlásených skutočností k miestnemu poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, potvrdenie o výške daňových nedoplatkov (výkaz nedoplatkov) na miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Sadzby za miestny poplatok sú určené vo Všeobecne záväznom nariadení Obce Veľký Blh č. 6/2012 v platnom znení
Doklady Pri žiadosti o úľavu: potvrdenie o  prechodnom pobyte, návšteve školy, fotokópia pracovnej zmluvy v slovenskom, českom alebo maďarskom jazyku.
Miesto Obecný úrad Veľký Blh, Družstevná 354, 980 22  Veľký Blh
Kontakt Miestnosť 1. kontaktu, tel.: 047/5812070, e-mail: ocu@velkyblh.sk
Poplatok Poplatok sa uhrádza na základe platobného výmeru vyrubeného Obcou Veľký Blh
Fyzické osoby – občania
10,00 € za osobu a rok
PO a FO - podnikatelia
10,00 € za osobu a rok, koeficient 1
/neplatí pre poplatníkov, ktorí sa prihlásili do množstvového zberu/
Doba vybavenia Do 30 dní od podania
Formuláre
  • Oznámenie vzniku poplatkovej povinnosti za KO - FO
  • Ohlásenie zmeny poplatkovej povinnosti za KO - FO
  • Ohlásenie zrušenia poplatkovej povinnosti za KO - FO
  • Ohlásenie uplatnenia úľavy
  • Oznámenie vzniku poplatkovej povinnosti za KO - PO
  • Ohlásenie zmeny poplatkovej povinnosti za KO - PO
Legislatíva Všeobecne záväzné nariadenie Obce Veľký Blh č. 6/2012 v platnom znení
Zákon o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady č.582/2004  v platnom znení

 


 

Regionálna rozvojová agentúra

dnes je: 22.9.2019

meniny má: Móric

podrobný kalendár

webygroup
Magyar verzió
ÚvodÚvodná stránka