Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Prevencia kriminality v obci Veľký Blh 2015

 Kamerový monitorovací systém bol daný do užívania v januári 2014. V súčasnej dobe obec monitoruje 15 bezpečnostných kamier, z toho 8 otočných  a sedem  stacionárnych. Otočné, dvoj a troj  megapixelové  IP  kamery s 20x zoomom.

     Obec Veľký Blh pravidelne, na základe jednotlivých výziev Rady vlády Slovenskej republiky pre prevenciu  kriminality,  predkladá   žiadosti  o  poskytnutie   dotácie  zo  štátneho  rozpočtu  na financovanie projektov v oblasti prevencie kriminality.

     Na budovanie  kamerového systéme v obci a na jeho rozšírenie  bol na základe týchto žiadostí Obci Veľký Blh trikrát poskytnutý finančný transfer zo štátneho rozpočtu. V roku 2013 vo výške 2500,00 €, v roku 2014 vo výške 4000,00 € a v roku 2015 vo výške 4000,00 €
     Na uvedené projekty boli použité i  finančné prostriedky Obce Veľký Blh vo výške min. 20 % z celkových nákladov projektov. 
 

Bezpečnostné kamery sú umiestnené:

K - 1 (IP 2Mpx PTZ) Ul. Slobody pred zdravotným strediskom (Prevencia kriminality 2013)

K - 2 (IP 2Mpx stat.) Dvor obecných dielní (z prostriedkov obce 2013)

K - 3 (IP 2Mpx stat.) Školský dvor (z prostriedkov obce 2013)

K - 4 (IP 3Mpx stat.) Detské ihrisko ul. Slobody - pri zdravotnom stredisku (z prostriedkov obce 2014)

K - 5 (IP 3Mpx stat.) Detské ihrisko ul. Družby - pri rieke (z prostriedkov obce 2014)

K - 6 (IP 2Mpx PTZ) Ul. Družby - Družstevná (Obchodné centrum obce) (Prevencia kriminality 2014)

K - 7 (IP 2Mpx PTZ) Ul. Červenej armády - Kúpeľná (Prevencia kriminality 2014)

K - 8 (IP 2Mpx PTZ) Križovatka ulica Družby, Mieru a Dražická cesta (Prevencia kriminality 2014)

K - 9 (IP 3Mpx PTZ) Ul. SNP (z prostriedkov obce 2014)

K - 10 (IP 2Mpx stat.) Obecné dielne (z prostriedkov obce 2015)

K - 11 (IP 2Mpx stat.) Obecné dielne 2. (z prostriedkov obce 2015)

K - 12 (IP 2Mpx PTZ) Autobusová zastávka, príjazdová cesta od Rimavskej Soboty (Prevencia kriminality 2015)

K - 13 (IP 2Mpx PTZ) Na rohu budovy materskej školy na ul. Kúpeľnej  (Prevencia kriminality 2015)

K - 14 (IP 2Mpx PTZ) Ul. SNP chodník od autobusovej zastávky  (Prevencia kriminality 2015)

K - 15 (IP 3Mpx fish) Zdravotné stredisko (z prostriedkov obce 2015)

K - 16 IP ul. Družstevná pred domom s.č. 350

K - 17 IP ul. Č.A. pred domom  s.č. 93-95

K - 18 IP ul. SNP 

 

Prevádzkovanie kamerového bezpečnostného systému


Prevádzkovanie kamerového monitorovacieho systému sa riadi prísnymi kritériami režimového pracoviska. Výstupy z kamier slúžia len pre pracovnú potrebu obce, prípadne orgánom činným v trestnom konaní.
Na údaje získané pomocou kamerového monitorovacieho systému sa vzťahujú príslušné ustanovenia zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Priestor prístupný verejnosti možno monitorovať pomocou videozáznamu len na účely verejného poriadku a bezpečnosti, odhaľovania kriminality alebo narušenia bezpečnosti štátu, a to len vtedy, ak priestor je zreteľne označený ako monitorovaný. Označenie monitorovaného priestoru sa nevyžaduje, ak tak ustanoví osobitný zákon.
Niektoré poškodené osoby ale žiadajú od oprávnenýchosôb sprístupnenie konkrétnych záznamov z kamerového monitorovacieho systému. Takýmto žiadostiam už z uvedených dôvodov nie je možné vyhovieť. I záznamy poskytované príslušným orgánom činným v trestnom konaní sú poskytované len služobnou cestou.


Kamerový monitorovací systém sa v obci osvedčil


Dnes už nikto nepochybuje o jeho účinnosti na udržaní bezpečnosti v obci. Pomocou kamerového systému boli zachytené včas rôzne krádeže, či rôzne formy vandalizmu, znečisťovanie verejného priestranstva, ale i iná protispoločenská činnosť. Záznamy kamier boli vyhodnocované aj pri vražde. 
Tiež sú ním dokumentované niektoré porušenia predpisov o bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky, najmä v stacionárnej doprave.
Z rozširovaním kamerového bezpečnostného systému sa počíta i do budúcnosti. Inštalovaný kamerový systém by mohol prevádzkovať 30 a viac PTZ bezpečnostných kamier.

Od septemra 2014 sú kamery sledované a záznamy vyhodnocované v rozsahu 20 hodín týždenne. Očakáva sa výraznejšie zníženie páchania protiprávneho konania v miestach, kde sú bezpečnostné kamery umiestnené. Snahou obce je prostredníctvom kamerového systému čo najrýchlejšie reagovať na protispoločenskú činnosť, poprípade predísť takejto činnosti včas, tým vytvoriť pre občanov obce a návštevníkov pocit bezpečnosti v obci.


 
Kamerový systém 2015 na hodine v zš

Kamerový systém 2015 na hodine v zš

Kamerový systém 2015 na hodine v zš

Kamerový systém 2015 na hodine v zš

Kamerový systém 2015 na hodine v zš

Kamerový systém 2015 na hodine v zš

Kamerový systém 2015 na hodine v zš

Kamerový systém 2015 na hodine v zš


 
 
Kamerový systém 2015 na LED pri zdravotnom stredis

Kamerový systém 2015 na LED pri zdravotnom stredisku


 

Regionálna rozvojová agentúra

dnes je: 16.9.2019

meniny má: Ľudmila

podrobný kalendár

webygroup
Magyar verzió
ÚvodÚvodná stránka