Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Prevencia kriminality v obci Veľký Blh

13-1208 zmluva web banet.pdf(1.3 MB)Zmluva o dielo

Kamerový systém obce Veľký Blh

 

Projekt bol finančne podporený Radou vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality

 

Zmluva č. 30/BB/2013 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu SR na rok 2013 na zabezpečenie úloh prevencie kriminality

 

Zmluva č. 21/BB/2014 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu SR na rok 2014 na zabezpečenie úloh prevencie kriminality - 2014/05344-139

 

Zmluva o dielo 2014

 

 Kamerový monitorovací systém bol daný do užívania v januári 2014. V súčasnej dobe obec monitoruje 6 bezpečnostných kamier, z toho dve otočné  a štytri  stacionárne. Dve otočné, dvoj a troj  megapixelové  IP  kamery s 20x zoomom.

     Obec Veľký Blh pravidelne, na základe jednotlivých výziev Rady vlády Slovenskej republiky pre prevenciu  kriminality,  predkladá   žiadosti  o  poskytnutie   dotácie  zo  štátneho  rozpočtu  na financovanie projektov v oblasti prevencie kriminality.

     Na budovanie  kamerového systéme v obci a na jeho rozšírenie  bol na základe týchto žiadostí Obci Veľký Blh dva krát poskytnutý finančný transfer zo štátneho rozpočtu. V roku 2013 vo výške 2500,00 €, v roku 2014 vo výške 4000,00 €
     Na uvedené projekty boli použité i  finančné prostriedky Obce Veľký Blh vo výške min. 20 % z celkových nákladov projektov. 

 

Bezpečnostné kamery sú umiestnené:

K - 1 (IP 2Mpx PTZ) Ul. Slobody pred zdravotným strediskom (Prevencia kriminality 2013)

K - 2 (IP 2Mpx stat.) Dvor obecných dielní (z prostriedkov obce 2013)

K - 3 (IP 2Mpx stat.) Školský dvor (z prostriedkov obce 2013)

K - 4 (IP 3Mpx stat.) Detské ihrisko ul. Slobody - pri zdravotnom stredisku (z prostriedkov obce 2014)

K - 5 (IP 3Mpx stat.) Detské ihrisko ul. Družby - pri rieke (z prostriedkov obce 2014)

K - 6 (IP 2Mpx PTZ) Ul. Družby - Družstevná (Obchodné centrum obce) (Prevencia kriminality 2014)

K - 7 (IP 2Mpx PTZ) Ul. Červenej armády - Kúpeľná (Prevencia kriminality 2014)

K - 8 (IP 2Mpx PTZ) Križovatka ulica Družby, Mieru a Dražická cesta (Prevencia kriminality 2014)

K - 9 (IP 3Mpx PTZ) Ul. SNP (z prostriedkov obce 2014)

K- 10 Autobusová zastávka, príjazdová cesta od Rimavskej Soboty

K- 11 Na rohu budovy materskej školy na ul. Kúpeľnej

K- 12 Na ul. Družby smerom ku ČOV

K- 13 Ul. SNP chodník od autobusovej zastávky.

 

Prevádzkovanie kamerového bezpečnostného systému


Prevádzkovanie kamerového monitorovacieho systému sa riadi prísnymi kritériami režimového pracoviska. Výstupy z kamier slúžia len pre pracovnú potrebu obce, prípadne orgánom činným v trestnom konaní.
Na údaje získané pomocou kamerového monitorovacieho systému sa vzťahujú príslušné ustanovenia zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Priestor prístupný verejnosti možno monitorovať pomocou videozáznamu len na účely verejného poriadku a bezpečnosti, odhaľovania kriminality alebo narušenia bezpečnosti štátu, a to len vtedy, ak priestor je zreteľne označený ako monitorovaný. Označenie monitorovaného priestoru sa nevyžaduje, ak tak ustanoví osobitný zákon.
Niektoré poškodené osoby ale žiadajú od oprávnenýchosôb sprístupnenie konkrétnych záznamov z kamerového monitorovacieho systému. Takýmto žiadostiam už z uvedených dôvodov nie je možné vyhovieť. I záznamy poskytované príslušným orgánom činným v trestnom konaní sú poskytované len služobnou cestou.


Kamerový monitorovací systém sa v obci osvedčil


Dnes už nikto nepochybuje o jeho účinnosti na udržaní bezpečnosti v obci. Pomocou kamerového systému boli zachytené včas rôzne krádeže, či rôzne formy vandalizmu, znečisťovanie verejného priestranstva, ale i iná protispoločenská činnosť. Záznamy kamier boli vyhodnocované aj pri vražde. 
Tiež sú ním dokumentované niektoré porušenia predpisov o bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky, najmä v stacionárnej doprave.
Z rozširovaním kamerového bezpečnostného systému sa počíta i do budúcnosti. Inštalovaný kamerový systém by mohol prevádzkovať 16 PTZ bezpečnostných kamier.

Od septemra 2014 sú kamery sledované a záznamy vyhodnocované v rozsahu 20 hodín týždenne. Očakáva sa výraznejšie zníženie páchania protiprávneho konania v miestach, kde sú bezpečnostné kamery umiestnené. Snahou obce je prostredníctvom kamerového systému čo najrýchlejšie reagovať na protispoločenskú činnosť, poprípade predísť takejto činnosti včas, tým vytvoriť pre občanov obce a návštevníkov pocit bezpečnosti v obci.

 


 

2014 Kamerový systém - Prevencia kriminality v obci Veľký Blh

Kamery 2014

Kamery 2014

Kamera SNP1

Kamera SNP1

Kamera Dražická

Kamera Dražická

Kamera Družby

Kamera Družby


 
 

 

2013 Kamerový systém - Prevencia kriminality v obci Veľký Blh

Predpokladaný 1. pohľad kamery pri zdravotnom stre

Predpokladaný 1. pohľad kamery pri zdravotnom stredisku

Predpokladaný 2. pohľad kamery pri zdravotnom stre

Predpokladaný 2. pohľad kamery pri zdravotnom stredisku

Predpokladaný 3. pohľad kamery pri zdravotnom stre

Predpokladaný 3. pohľad kamery pri zdravotnom stredisku

Plán umiestnenia všetkých kamier

Plán umiestnenia všetkých kamier


 
 
Prednáška v ZŠ

Prednáška v ZŠ
Autor: Tibor Csúr


 

Regionálna rozvojová agentúra

dnes je: 19.7.2019

meniny má: Dušana

podrobný kalendár

webygroup
Magyar verzió
ÚvodÚvodná stránka