Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Prevencia kriminality v obci Veľký Blh

13-1208 zmluva web banet.pdf(1.3 MB)Zmluva o dielo

Kamerový systém obce Veľký Blh

 

Projekt bol finančne podporený Radou vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality

 

Zmluva č. 30/BB/2013 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu SR na rok 2013 na zabezpečenie úloh prevencie kriminality

 

Zmluva č. 21/BB/2014 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu SR na rok 2014 na zabezpečenie úloh prevencie kriminality - 2014/05344-139

 

Zmluva o dielo 2014

 

 Kamerový monitorovací systém bol daný do užívania v januári 2014. V súčasnej dobe obec monitoruje 6 bezpečnostných kamier, z toho dve otočné  a štytri  stacionárne. Dve otočné, dvoj a troj  megapixelové  IP  kamery s 20x zoomom.

     Obec Veľký Blh pravidelne, na základe jednotlivých výziev Rady vlády Slovenskej republiky pre prevenciu  kriminality,  predkladá   žiadosti  o  poskytnutie   dotácie  zo  štátneho  rozpočtu  na financovanie projektov v oblasti prevencie kriminality.

     Na budovanie  kamerového systéme v obci a na jeho rozšírenie  bol na základe týchto žiadostí Obci Veľký Blh dva krát poskytnutý finančný transfer zo štátneho rozpočtu. V roku 2013 vo výške 2500,00 €, v roku 2014 vo výške 4000,00 €
     Na uvedené projekty boli použité i  finančné prostriedky Obce Veľký Blh vo výške min. 20 % z celkových nákladov projektov. 

 

Bezpečnostné kamery sú umiestnené:

K - 1 (IP 2Mpx PTZ) Ul. Slobody pred zdravotným strediskom (Prevencia kriminality 2013)

K - 2 (IP 2Mpx stat.) Dvor obecných dielní (z prostriedkov obce 2013)

K - 3 (IP 2Mpx stat.) Školský dvor (z prostriedkov obce 2013)

K - 4 (IP 3Mpx stat.) Detské ihrisko ul. Slobody - pri zdravotnom stredisku (z prostriedkov obce 2014)

K - 5 (IP 3Mpx stat.) Detské ihrisko ul. Družby - pri rieke (z prostriedkov obce 2014)

K - 6 (IP 2Mpx PTZ) Ul. Družby - Družstevná (Obchodné centrum obce) (Prevencia kriminality 2014)

K - 7 (IP 2Mpx PTZ) Ul. Červenej armády - Kúpeľná (Prevencia kriminality 2014)

K - 8 (IP 2Mpx PTZ) Križovatka ulica Družby, Mieru a Dražická cesta (Prevencia kriminality 2014)

K - 9 (IP 3Mpx PTZ) Ul. SNP (z prostriedkov obce 2014)

K- 10 Autobusová zastávka, príjazdová cesta od Rimavskej Soboty

K- 11 Na rohu budovy materskej školy na ul. Kúpeľnej

K- 12 Na ul. Družby smerom ku ČOV

K- 13 Ul. SNP chodník od autobusovej zastávky.

 

Prevádzkovanie kamerového bezpečnostného systému


Prevádzkovanie kamerového monitorovacieho systému sa riadi prísnymi kritériami režimového pracoviska. Výstupy z kamier slúžia len pre pracovnú potrebu obce, prípadne orgánom činným v trestnom konaní.
Na údaje získané pomocou kamerového monitorovacieho systému sa vzťahujú príslušné ustanovenia zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Priestor prístupný verejnosti možno monitorovať pomocou videozáznamu len na účely verejného poriadku a bezpečnosti, odhaľovania kriminality alebo narušenia bezpečnosti štátu, a to len vtedy, ak priestor je zreteľne označený ako monitorovaný. Označenie monitorovaného priestoru sa nevyžaduje, ak tak ustanoví osobitný zákon.
Niektoré poškodené osoby ale žiadajú od oprávnenýchosôb sprístupnenie konkrétnych záznamov z kamerového monitorovacieho systému. Takýmto žiadostiam už z uvedených dôvodov nie je možné vyhovieť. I záznamy poskytované príslušným orgánom činným v trestnom konaní sú poskytované len služobnou cestou.


Kamerový monitorovací systém sa v obci osvedčil


Dnes už nikto nepochybuje o jeho účinnosti na udržaní bezpečnosti v obci. Pomocou kamerového systému boli zachytené včas rôzne krádeže, či rôzne formy vandalizmu, znečisťovanie verejného priestranstva, ale i iná protispoločenská činnosť. Záznamy kamier boli vyhodnocované aj pri vražde. 
Tiež sú ním dokumentované niektoré porušenia predpisov o bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky, najmä v stacionárnej doprave.
Z rozširovaním kamerového bezpečnostného systému sa počíta i do budúcnosti. Inštalovaný kamerový systém by mohol prevádzkovať 16 PTZ bezpečnostných kamier.

Od septemra 2014 sú kamery sledované a záznamy vyhodnocované v rozsahu 20 hodín týždenne. Očakáva sa výraznejšie zníženie páchania protiprávneho konania v miestach, kde sú bezpečnostné kamery umiestnené. Snahou obce je prostredníctvom kamerového systému čo najrýchlejšie reagovať na protispoločenskú činnosť, poprípade predísť takejto činnosti včas, tým vytvoriť pre občanov obce a návštevníkov pocit bezpečnosti v obci.

 


 

2014 Kamerový systém - Prevencia kriminality v obci Veľký Blh

Kamery 2014

Kamery 2014

Kamera SNP1

Kamera SNP1

Kamera Dražická

Kamera Dražická

Kamera Družby

Kamera Družby


 
 

 

Ďalšie fotogalérie

Regionálna rozvojová agentúra

dnes je: 22.9.2019

meniny má: Móric

podrobný kalendár

webygroup
Magyar verzió
ÚvodÚvodná stránka