Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Stočné

Stočné

Popis Ak nie je ustanovené inak, poplatok platí poplatník, ktorý je
  1. fyzická osoba, ktorá má v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt, alebo ktorá je na území obce oprávnená užívať byt, obytný dom, alebo inú pozemnú stavbu napojenú na miestnu kanalizáciu,
  2. právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce, ktorá je napojená na kanalizáciu na iný účel ako na podnikanie,
  3. podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce,
  4. ktorá je napojená na kanalizáciu na účel podnikania
Doklady Pri žiadosti o úľavu: potvrdenie o  prechodnom pobyte, návšteve školy, fotokópia pracovnej zmluvy v slovenskom, českom alebo maďarskom jazyku.
Miesto Obecný úrad Veľký Blh, Družstevná 354, 980 22  Veľký Blh
Kontakt Miestnosť 1. kontaktu, tel.: 047/5812070, e-mail: ocu@velkyblh.sk
Poplatok
  • Sadzba poplatku je 16,60 EUR na osobu za kalendárny rok
  • Vývoz P V3S CAS cca 3m3 5,00 €/vývoz
  • následná likvidácia kalu 2,66 EUR za 1m3  = 7,98 €/ P V3S CAS
Doba vybavenia Do 30 dní od podania
Formuláre Oznámenie vzniku poplatkovej povinnosti za Stočné - FO
Ohlásenie zmeny poplatkovej povinnosti za Stočné - FO
Ohlásenie zrušenia poplatkovej povinnosti za Stočné - FO
Ohlásenie uplatnenia úľavy za Stočné - FO
Legislatíva Všeobecne záväzné nariadenie Obce Veľký Blh č. 6/2012 v platnom znení
Zákon o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady č.582/2004  v platnom znení

 


 

Regionálna rozvojová agentúra

dnes je: 16.9.2019

meniny má: Ľudmila

podrobný kalendár

webygroup
Magyar verzió
ÚvodÚvodná stránka