Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3

Tlačivá na stiahnutie OcÚ

Zber odpadov

Harmonogram zberu odpadov v obci Veľký Blh pre rok 2018
 Harmonogram zberu odpadov 2018.pdf (641 kB) (641 kB)

Prevádzkový poriadok obecného kompostoviska 2017-2022
 Prevadzkovy_poriadok_kompostovisko_s_rozhodnutim_2017-2022.pdf (1.1 MB) (1.1 MB)

Dane a poplatky - nehnuteľnosť, pes, predaj. automat, nevýher. hrac. prístroje

FO - Priznanie k dani z nehnuteľnosti, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje
 Dane 4x.pdf (2.3 MB) (2.3 MB)

FO, PO - Potvrdenie o podaní - Priznanie k dani z nehnuteľnosti, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje
 Potvrdenie_o_podani_priznania_k_dani_z_nehnutelnosti__k_dani_za_psa__k_dani_za_predajne_automaty_a_k_dani_za_nevyherne_hracie_pristroje.pdf (174.3 kB) (174.3 kB)

PO - Priznanie k dani z nehnuteľnosti, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje
 Priznanie_k_dani_z_nehnutelnosti__k_dani_za_psa__k_dani_za_predajne_automaty_a_k_dani_za_nevyherne_hracie_pristroje (1).pdf (2.1 MB) (2.1 MB)

Pokyny pre vyplnenie daňového priznania
 Dane 4x - pokyny pre vyplnenie.pdf (148.8 kB) (148.8 kB)

Oznámenie vzniku poplatkovej povinnosti za KO - FO
 DP-01 Oznamenie o vzniku poplatku za KO.rtf (62.5 kB) (62.5 kB)

Ohlásenie zmeny poplatkovej povinnosti za KO - FO
 DP-02 Oznamenie o zmene poplatku za KO.rtf (68.2 kB) (68.2 kB)


Ohlásenie zrušenia poplatkovej povinnosti za KO - FO
Ohlásenie uplatnenia úľavy
 DP-03 Ziadost o znizenie-odpustenie poplatku za KO.rtf (91.3 kB) (91.3 kB)

Oznámenie daňovej povinnosti k dani za užívanie verejného priestranstva 2015
 Oznámenie daňovej povinnosti k dani za užívanie verejného priestranstva 2015.pdf (498.2 kB) (498.2 kB)

Sociálne služby

Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu 2015
 Ziadost_o_posodenie_odkazanosti_na_socialnu_sluzbu_2015.rtf (220.2 kB) (220.2 kB)

Lekársky nález na účely konania
 Lekársky nález na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu - 2015.rtf (70.7 kB) (70.7 kB)

Majetok obce

Závady objektov
 Objekty_zavady_2018.pdf (169 kB) (169 kB)

Evidencia obyvateľov, domov, bytov

EO-02 Žiadosť o vydanie rozhodnutia o určení*/zmene*/zrušení* súpisného čísla stavby
 Ziadost o supisne cislo.rtf (51.3 kB) (51.3 kB)

EO-09 Vycestovanie občana do zahraničia na viac ako 90 dní
 EO-09 Vycestovanie do zahranicia.rtf (34.1 kB) (34.1 kB)

EO-06 Oznámenie občana o trvalom žití v zahraničí
 EO-06 Trvale zitie v zahranici.rtf (34.6 kB) (34.6 kB)

Matrika

Matrika
 Matrika.pdf (289.5 kB) (289.5 kB)

Zápis o určení otcovstva - súhlas
 Zapis o urceni otcovstva - suhlas.rtf (42.2 kB) (42.2 kB)

Zápis o určení otcovstva ešte nenarodeného dieťaťa
 Zapis o urceni otcovstva este nenarodenemu d..rtf (39.9 kB) (39.9 kB)

Žiadosť o úpravu priezviska bez koncovky
 Ziadost o upravu priezviska bez koncovky.rtf (214.1 kB) (214.1 kB)

Žiadosť o prijaté predošlého priezviska po rozvode
 Ziadost o prijati predosleho priezviska po rozvode.rtf (37.7 kB) (37.7 kB)

Žiadosť o zápis priezviska bez koncovky pri sobáši
 Ziadost o zapis priezviska bez koncovky pri sobasi.rtf (102.8 kB) (102.8 kB)

Žiadosť o vydanie xxxx listu
 Ziadost o vydanie xxxx listu.rtf (32.6 kB) (32.6 kB)

Dotácia z rozpočtu obce

Poskytovanie dotácií z rozpočtu obce pre PO
 VZN 2008-3 Priloha.rtf (216.2 kB) (216.2 kB)

Stavebný úrad

ST-01 Ohlásenie drobnej stavby
 st-01 Drobna stavba.rtf (69.9 kB) (69.9 kB)

ST-02 Ohlásenie stavebných úprav
 ST-02 Ohlásenie stavbnej úpravy.rtf (74.8 kB) (74.8 kB)

ST-03 Ohlásenie udržiavacích prác
 ST-03 Ohlasenie udrziavacich prac.rtf (75.5 kB) (75.5 kB)

ST-04 Žiadosť o zmenu stavby pred jej dokončením
 ST-04 Ziadost o zmenu stavby pred jej dokoncenim.rtf (72.3 kB) (72.3 kB)

ST-05 Vyjadrenie suseda k drobnej stavbe
 vyjadrenie suseda k DS.rtf (44.5 kB) (44.5 kB)

ST-06 Žiadosť o určenie súpisného alebo orientačného čísla
 ST-06_Ziadost_o_urcenie_supisneho_alebo_orientacneho_cisla_2015.rtf (86.8 kB) (86.8 kB)

ST-07 Žiadosť o zmenu súpisného alebo orientačného čísla
 ST-07_Zidost_o_zmenu_supisneho_cisla_2015.rtf (54.8 kB) (54.8 kB)

ST-08 Žiadosť o prekopávkové povolenie ....
 ST_08_Prekopavkove_povolenie.rtf (84.2 kB) (84.2 kB)

Určenie adresného bodu
 urcenie adresneho bodu.pdf (228.5 kB) (228.5 kB)

Vyjadrenie spoluvlastníka k DS
 vyjadrenie_spoluvlastníka_k_ds (1).rtf (47 kB) (47 kB)

Životné prostredie

Vyhradenie pôsobnosti - výrub drevín
 Vyhradenie pôsobnosti -výrub drevín.pdf (217.8 kB) (217.8 kB)

ZP-01 Žiadosť - výrub drevín
 ZP-01 Ziadost - vyrub drevin.rtf (57.5 kB) (57.5 kB)

Kultúra a šport

Oznamenie- kulturne podujatia - RTF
 oznamenie_-_kulturne_podujatia_2017.rtf (54.8 kB) (54.8 kB)

Oznamenie- kulturne podujatia - PDF
 oznamenie_-_kulturne_podujatia_2017.pdf (198.8 kB) (198.8 kB)

Kultúrny dom - el. svetlá - PDF
 kulturny_dom_-_el._svetla.pdf (143.3 kB) (143.3 kB)

DHZ

DHZ - štatút - vyznamenania
 statut-vyznamenania.pdf (55.8 kB) (55.8 kB)

Štatút o povyšovaní funkcionárov - DPO SR
 Štatút o povyšovaní členov a funkcionárov DPO SR.pdf (170.3 kB) (170.3 kB)

Tlačivá FO

Čestné vyhlásenie pre druha a družku o žití v spoločnej domácnosti
 Cestne vyhlasenie - druh a druzka.rtf (36.4 kB) (36.4 kB)

pre tvorbu webu


Výnos Ministerstva financií o štandardoch pre IS verejnej správy
 312-2010 - Príloha.pdf (428 kB) (428 kB)

Tlačivá na stiahnutie MŠ

Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie.
 Ziadost o prijatie dietata na predprimarne vzdelavanie.rtf (41.4 kB) (41.4 kB)

Evidenčný list dieťaťa mš Veľký blh
 Evidencny list ms.rtf (92.2 kB) (92.2 kB)


Evidenčný list dieťaťa - óvodai nyilvántartólap
 evidencny list dietata - ovodai_nyilvantartolap.pdf (121.5 kB) (121.5 kB)

Zápisný list - óvodai beiratási kerdőív
 Zapisny dotaznik - ovodai_beiratasi_kerdoiv.pdf (157 kB) (157 kB)

Pohreb

Cenník domu smútku
 pohreb pre r 2015.pdf (276.4 kB) (276.4 kB)

Tlačivá - cenníky schválené OZ

Obec Veľký Blh - žiadanka prác
 Obec Velky Blh ziadanka - prace 2015.pdf (448.5 kB) (448.5 kB)

Prenájom kultúrneho domu
 Najomna zmluva kult. dom 2015.pdf (598 kB) (598 kB)

Prenájom jedálne základnej školy
 Dohoda o prenajme skolskej jedalne 2015.pdf (596 kB) (596 kB)

Prenájom jedálenského riadu
 Najomna zmluva pozicovna riadu 2015.pdf (601.4 kB) (601.4 kB)

Kanalizácia

VK-01 Žiadosť o pripojenie na kanalizáciu obce Veľký Blh
 1_Zia_pripojenie_na_kanalizaciu_2017.rtf (816.8 kB) (816.8 kB)

VK-01 Žiadosť o pripojenie na kanalizáciu obce Veľký Blh
 1_Zia_pripojenie_na_kanalizaciu_2017.pdf (152.6 kB) (152.6 kB)

VK-02 Technické podmienky pre pripojenie na kanalizáciu obce Veľký Blh
 2_technicke podmienky VK VB.pdf (148.4 kB) (148.4 kB)

VK-02.1 Schéma kanalizačnej prípojky
 2.1_schema_kanalizacnej_pripojky.pdf (192.7 kB) (192.7 kB)

VK-02.2 Príklady napojenia kanalizačnej prípojky
 2.2_Priklady_napojenia_kanalizacnej_pripojky.pdf (243 kB) (243 kB)

VK-2.3 Kanalizačné šachty DN 150-400-150
 2.3_Kanalizacne_sachty_150_400_150.pdf (71.7 kB) (71.7 kB)

Magyar verzió
ÚvodÚvodná stránka