Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Výpožičný poriadok

Výpožičný poriadok


--------------------------------------------------------------------------------

     Knižnica vypožičiava knižničné dokumenty v súlade so svojim poslaním a charakterom verejnej knižnice, prevádzkovými možnosťami a požiadavkami na ochranu knižničného fondu. Dokumenty sa požičiavajú absenčne a prezenčne.

 

     Zásady vypožičiavania

 1.  Dokumenty sa požičiavajú iba po predložení platného preukazu používateľa.
 2.  Naraz si možno absenčne vypožičať najviac 10 dokumentov.
 3.  Výpožičná lehota je 6 týždňov odo dňa výpožičky. Knižnica však v prípade potreby môže požiadať o skrátenie výpožičnej lehoty.
 4.  Výpožičnú lehotu možno predlžiť ak o to používateľ žiada pred jej uplynutím.
 5.  Predlženie výpožičnej lehoty sa považuje za novú výpožičku.
 6.  Evidencia vypožičaných dokumentov sa vykonáva manuálne v evidenčných lístkov používateľa a v preukazoch používateľa.
 7.  Prevzatie výpožičky potvrdzuje používateľ podpisom.
 8.  Knižnica podpisom knihovníka potvrdzuje používateľom vrátenie vypožičaného dokumentu.
 9.  Používateľ je povinný vrátiť dokument v takom stave v akom ho prevzal.

     Vymáhanie nevrátených výpožičiek


 1. Ak používateľ nevráti dokument v stanovenej výpožičnej lehote platí poplatok za oneskorenie. Knižnica vydá o zaplatení poplatku doklad.
 2. Knižnica posiela užívateľovi maximálne dve upomienky. Treťou upomienkou je pokus o zmier a sankčný postih v zmysle interných predpisov Obecného úradu.
 3. Používateľ je povinný oznámiť poškodenie či stratu kníh.
 4. Knižnica požaduje nahradenie škody: výtlačkom toho istého titulu, finančnou úhradou ceny knihy.

     Záverečné ustanovenia

 1. Prílohou Knižničného a výpožičného poriadku je Cenník služieb a poplatkov, ktorý vydáva a upravuje vedúci knižnice.
 2. Výnimky z knižničného a výpožičného zákona - poriadku môže v odôvodnených prípadoch povoliť vedúci knižnice.
 3. Ruší sa Knižničný a výpožičný poriadok zo dňa 20.1.1999.
 4. Tento Knižničný a výpožičný poriadok nadobúda účinnosť dňa 15.1.2007.
   

 

Regionálna rozvojová agentúra

dnes je: 21.10.2019

meniny má: Uršuľa

podrobný kalendár

webygroup
Magyar verzió
ÚvodÚvodná stránka